Obiady w styczniu

Wpłata na obiady w styczniu wynosi 64 zł.

Proszę o  dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia15 stycznia (16 dni x 4,00 = 64,00)

Na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00

Tel lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92,

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.