Kwarantanna i zdalne nauczanie w klasie 2 i 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie do dnia od dnia 17.11.2021 r. do dnia 20.11.2021 r. w miejscu zamieszkania wszystkich uczniów z klas II A i IVA obecnych w szkole 10.11.2021 roku wraz nauczycielami, którzy prowadzili tego dnia zajęcia w wymienionych klasach.

W związku z powyższym podjąłem decyzję o wdrożeniu nauczania zdalnego w klasach 2 i 4 w okresie 18-19 listopada 2021 roku.
Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem nauczania w trybie zdalnym i hybrydowym” obowiązującym w szkole. Przypominam, że kwarantanna nie dotyczy osób zaszczepionych.
Apeluje do wszystkich o przestrzeganie zasad kwarantanny.

KOMUNIKAT 6 Szkoła Podst. w Leśmierzu
KOMUNIKAT 7 Szkoła Podst. w Leśmierzu