Organizacja nauczania podczas kwarantanny

Informuję, że decyzją Dyrektora Szkoły wszyscy uczniowie klas 7a i 7b przechodzą na nauczanie zdalne do piątku, tj. 29 października 2021r., według obowiązującego planu lekcji.

Klasa 8 przechodzi na naukę w systemie hybrydowym. Uczniowie nieobjęci kwarantanną przychodzą do szkoły na zajęcia bez zmian. Natomiast uczniowie, na których nałożono obowiązek kwarantanny pozostają w domu do dnia 28 października (do czwartku). Nauczyciele uczący w klasie 8 zobowiązani są do przesyłania uczniom materiałów lekcyjnych poprzez Classroom.