Obiady w październiku

Wpłata na obiady w październiku wynosi 80 zł.

Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 października.

Na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00

Tel lub sms pod nr 572-899-481

 lub nr telefonu (42)718-05-92,

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.

14.10.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, nie ma również obiadu.