Rada Rodziców 2021/2022

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 21 września 2021r. wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Małgorzata Świątczak

Z-ca – p. Bogusława Wiktorska

Skarbnik i Sekretarz – p. Joanna Wróbel

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 r. wynosi 40 zł na dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł a na każde kolejne 10 zł mniej.

Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza z dopiskiem Rada Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców: 33 8786 0001 0000 2381 2000 0001

Z góry dziękujemy za dokonanie wpłat.

                                                                                                                   Rada Rodziców