Obiady w czerwcu

Wpłata na obiady w czerwcu wynosi 60 zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 czerwca na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00, nr telefonu (42)718-05-92 lub sms pod nr 572-899-481.

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.