Organizacja dnia 1 czerwca

Informujemy, że dzień 1 czerwca w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia wychowawcy oraz nauczyciele organizują dla swoich uczniów zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu. W przypadku deszczowej pogody odbędą się gry i zabawy w klasach i na sali gimnastycznej.

Do szkoły uczniowie przyjeżdżają autobusem szkolnym bez zmian, uczniowie z Leśmierza przychodzą do szkoły najwcześniej na godz.7.45. Odwozy uczniów odbędą się po 5 godzinie lekcyjnej (o godz.12.45) według załączonego rozkładu.

W tym dniu będzie również obiad dla każdego ucznia, ufundowany przez szkołę oraz Radę Rodziców działającej przy szkole w Leśmierzu. Harmonogram wydawania obiadów został przekazany wychowawcom klas.

Świetlica szkolna czynna w godzinach 7.00 – 13.45.

Odwozy-1. 06. 2021r.