Formularze do rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – nabór do klasy 1

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu.

Wzory dokumentów niezbędnych podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021-2022:

„Zgłoszenie dziecka do klasy I” – jeśli dziecko mieszka w rejonie szkoły 

„Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I” – jeśli dziecko mieszka poza rejonem szkoły.

WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy I

ZGŁOSZENIE kandydata do klasy I