Obiady w lutym

Wpłata na obiady w lutym wynosi 80 zł.

Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 lutego

na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00

 nr telefonu (42)718-05-92,

sms pod nr 572-899-481

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.