Matematyka kl. 4

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 … (CR/25)

Podręcznik str. 136

Materiały pomocnicze:

https://pistacja.tv/film/mat00186-mnozenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

https://pistacja.tv/film/mat00191-dzielenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

Zad 1 A B C   / 137

Przypominam o obowiązku potwierdzania odebrania wiadomości o temacie lekcji – konieczny komentarz na Classroom do danego tematu (np. dzień dobry) !!!!!!!!!!!!