biologia

Temat lekcji: Interakcje między organizmami – drapieżnictwo i roślinożerność. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Przeczytaj wiadomości zamieszczone w podręczniku (dla chętnych – https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5) wykonaj ćwiczenia w udostępnionym zeszycie ćwiczeń.  Jeśli więcej …

biologia

Temat lekcji: Rola obwodowego układu nerwowego w tworzeniu się odruchów (odruchy warunkowe i bezwarunkowe). zapisz temat w zeszycie. zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w podręczniku. (dla chętnych dodatkowo epodreczniki: https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/D1GGZ5Pra więcej …

geografia

Pierwsze podróże geograficzne.  Zapoznaj się z tematem „Pierwsze podróże geograficzne” ze str. 91-97 w podręczniku. Następnie obejrzyj film na youtube – do wyboru masz 3 filmy, możesz obejrzeć wszystkie trzy więcej …