geografia

Temat: Ludność i gospodarka Australii. Zapoznaj się z tematem ze str. 162-167. Następnie wykonaj zadania w zeszycie: 1. Jak nazywa się rdzennna ludność Australii? 2. Jakie surowce eksportuje Australia? 3. więcej …

geografia

Temat: Krajobraz pustyń gorących i pustyń lodowych. Zapoznaj się z tematem ze str. 127-135 w podręczniku. Zwróć szczególną uwagę na różnice i podobieństwa między pustynią gorącą a pustynią lodową. Zapamiętaj więcej …