Imieniny szkoły

Dnia 8 maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły Stanisławowi Jachowiczowi. Klasa III A pod opieką p.Marioli Cieluch i p. Jolanty Sobczyk przedstawiła wiele wierszy poety. Zostały one zilustrowane scenkami i ubarwione piosenkami. Prezentacja multimedialna przybliżała życie i twórczość Stanisława Jachowicza. Brawa publiczności były nagrodą dla małych aktorów oraz świadectwem aktualności przesłania życia i dokonań naszego patrona.