Pod znakiem ekologii

Z końcem roku szkolnego zakończył się program edukacji ekologicznej pod nazwą „Ochrona powietrza jest dzisiaj konieczna”. Podczas realizacji założeń programu wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w różnorodnych działaniach, licznych wycieczkach edukacyjnych, konkursach i warsztatach ekologicznych. Zakupiono także pomoce dydaktyczne do nauki przyrody i ekologii.  Łączna wartość projektu wyniosła 23.530,00 zł, z czego 20.000 zł stanowiła dotacja pozyskana przez szkołę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. W ramach tej dotacji uczniowie uczestniczyli w jednodniowych bezpłatnych wycieczkach do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, do Uniejowa i Poddębic, do Krzyżanowa i Oporowa, do Łodzi i Łagiewnik, a także w częściowo dofinansowanych trzydniowych wycieczkach do Wawrzkowizny i do Załęcza Wielkiego. Podczas wycieczek uczestnicy zgłębiali wiedzę ekologiczną, brali udział w ciekawych zajęciach terenowych, a także wypoczywali na łonie natury, korzystając z wielu atrakcji w postaci parku linowego, rowerów, gokardów, biegu na orientację i innych aktywnych form wypoczynku. Kolejnym modułem programu były warsztaty ekologiczne. Uczniowie wzięli udział zarówno w warsztatach stacjonarnych w szkole, jak i w zajęciach terenowych w parku w Leśmierzu, podczas których w połączeniu z zabawą i ruchem na świeżym powietrzu badali stan powietrza atmosferycznego i stopień jego zanieczyszczenia na podstawie m.in. skali porostowej. Uczestnicząc w konkursach o tematyce ekologicznej (plastycznym, fotograficznym, graficznym, modelarskim i na zbiórkę makulatury)  mogli zdobyć atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu turystycznego i interesujących pozycji książkowych. Nagrodzone prace zostały zaprezentowane podczas Pikniku Rodzinnego w Leśmierzu, w czasie którego wręczono także nagrody laureatom konkursów.  Aktywny udział w programie zaowocował wzrostem świadomości ekologicznej uczniów.