RPLD.11.01.02-10-0073/18

 

 

 

O projekcie

Opis projektu

Co się dzieje?

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

 Informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu zostanie zamknięta. W dniach 12-13 marca 2020 roku nie będą odbywały się więcej …

0 comments

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty.

0 comments

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Leśmierzu po zajęciach realizowanych w ramach III etapu projektu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki 1-5 do SIWZ (PDF) Załączniki 1-5 do SIWZ (DOC)

0 comments

Rozkład jazdy autobusu w ferie zimowe

Informujemy, że w czasie ferii, tj. od 13.01 do 24.01.2020 r., uczniowie mają możliwość dojazdu do szkoły na zajęcia projektowe autobusem szkolnym. Rozkład jazdy w załączniku. Ferie 2020-rozkład jazdy autobusu więcej …

0 comments

Harmonogram zajęć projektowych podczas ferii zimowych

0 comments

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Leśmierzu po zajęciach realizowanych w ramach II etapu projektu

Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia Załączniki 1-5 (DOC) Załączniki 1-5 (PDF)

0 comments

Harmonogram zajęć – 1.10.2019-31.01.2020

0 comments

Das sind wir, aus Klasse vier!

 Wspaniałą okazją do doskonalenia nauki języka obcego są bez wątpienia krótkie scenki sytuacyjne czy przedstawienia. Uczniowie chętnie wcielają się w różne role. I tak oto grupa projektowa z języka niemieckiego więcej …

0 comments

Zapytanie ofertowe – pracownia robotyki

0 comments

Zapytanie ofertowe – szkolenia Rady Pedagogicznej

0 comments
 

Posts not found