Informacje Dyrektora Szkoły

Tutaj znajdują się ogłoszenia i komunikaty, w których osoby kierujące Szkołą informują o zebraniach, zmianach w organizacji pracy Szkoły,  naborze, przetargach itp.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia znajdujące się w wykazie zapewnia uczniom szkoła-bezpłatnie.

0 comments

Organizacja zakończenia roku szkolnego.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników Szkoły Podstawowej w Leśmierzu na wirtualne zakończenie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 26 czerwca o godzinie 8.00.  za pośrednictwem więcej …

0 comments

Konsultacje z nauczycielami

W załączniku przedstawiam Państwu harmonogram konsultacji nauczycieli naszej szkoły. Aby skorzystać z konsultacji uczeń lub jego rodzic musi uzgodnić termin konsultacji telefonicznie (mailem) w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio z nauczycielem. więcej …

0 comments

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania zdalne z wychowawcami klas. Harmonogram w załączeniu. Szczegóły logowania u wychowawców.

0 comments

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. O konieczności uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych decydują rodzice uczniów. więcej …

0 comments