Informacje Dyrektora Szkoły

Tutaj znajdują się ogłoszenia i komunikaty, w których osoby kierujące Szkołą informują o zebraniach, zmianach w organizacji pracy Szkoły,  naborze, przetargach itp.

 

Konsultacje z nauczycielami

W załączniku przedstawiam Państwu harmonogram konsultacji nauczycieli naszej szkoły. Aby skorzystać z konsultacji uczeń lub jego rodzic musi uzgodnić termin konsultacji telefonicznie (mailem) w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio z nauczycielem. więcej …

0 comments

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania zdalne z wychowawcami klas. Harmonogram w załączeniu. Szczegóły logowania u wychowawców.

0 comments

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. O konieczności uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych decydują rodzice uczniów. więcej …

0 comments

Powoli wracamy do normalności 🙂

Przedstawiam Państwu komunikat MEN w sprawie harmonogramu uruchamiania szkół. Przy okazji dziękuje wszystkim rodzicom, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety dotyczącej ewaluacji nauczania zdalnego.

0 comments

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021-komunikat MEN

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN  

0 comments