Informacje Dyrektora Szkoły

Tutaj znajdują się ogłoszenia i komunikaty, w których osoby kierujące Szkołą informują o zebraniach, zmianach w organizacji pracy Szkoły,  naborze, przetargach itp.

 

Zmiana dowozów podczas egzaminu

0 comments

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2019/2020 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w naszej szkole. Poniżej potwierdzenie więcej …

0 comments

Akcja protestacyjna pracowników oświaty.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną, również w Naszej Szkole, 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Akcja prowadzona więcej …

0 comments

Obiady w kwietniu

Wpłata na obiady  w kwietniu wynosi 36 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 kwietnia Na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001   W więcej …

0 comments

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Leśmierzu po zajęciach realizowanych w ramach I etapu projektu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki 1-5 (DOCX) Załączniki 1-5 (PDF)

0 comments