język polski

 Temat: Tak wygląda moja szkoła!

Z podręcznika przeczytaj wypowiedzi zamieszczone na str. 95-96

Zapoznaj się z informacją: opis budynku – schemat wypowiedzi  – podręcznik str. 97

Wykonaj zadanie z karty pracy i odeślij na classroom lub pocztę.  karta pracy – OPIS BUDYNKU