język polski

Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego?

(Podręcznik: „Z dodatkowymi informacjami i bez nich”. Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, s. 227)

materiał pomocniczy: materiał pomocniczy – zdanie pojedyncze nierozwinęte i rozwinięte

W zeszycie wykonaj zadanie 2 str. 228. 

Uzupełnij kartę pracy i odeślij na classroom lub pocztę karta pracy

dla chętnych: http://pisupisu.pl/klasa5/zdania-pojedyncze-rozwiniete-i-nierozwiniete