język polski

Dzisiejszy temat: Zaśpiewam ci kołysankę dla Okruszka.

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 236.

W zeszycie wykonaj zadanie 1 str.236

Kartę pracy: kołysanka uzupełnij ( odeślij na pocztę lub classroom)