Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Dzisiaj poćwiczymy  redagowanie krótkich form wypowiedzi: zaproszenie, ogłoszenie, reklamę.

Obejrzyjcie krótki film animacyjny: https://ninateka.pl/film/lajkonik-maria-kruger

Wypełnijcie kartę pracy : krótkie formy wypowiedzi