język polski

Kochani, przypominam o opowiadaniu „„Tak się zaczęła przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i zwierzę.”. Proszę pamiętać o trójdzielności opowiadania ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie).