język polski

Drodzy uczniowie, przypominam o opowiadaniu „Mój ulubiony bohater literacki”. Proszę pamiętać o trójdzielności opowiadania ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie).