język polski

Witajcie,  dzisiaj przećwiczymy rozpoznawnie dopełnień w zdaniu ( w myśl „ćwiczenie czyni mistrza”). https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam—dopelnienie/DnG3TXcTA; by sprawdzić swoją wiedzę ze składni rozwiążcie quiz https://quizizz.com/admin/quiz/58d22cdbb4f7d527672c7d4c/czci-zdania