Nowa strona e-nauczanie

Na stronie e-nauczanie będą publikowane materiały i komunikaty związane z nauczaniem zdalnym. 

Przypominam, że

1.Każdy nauczyciel w szkole ma swój mail w formacie

<pierwsza litera imienia><nazwisko bez polskiech znaków>@lesmierz.edu.pl

np. knowak@lesmierz.edu.pl

2.Każdy uczeń w szkole ma dostęp do szkolnych zasobów przez swój mail w formacie

<nazwisko bez polskich znaków>.<imię bez polskich znaków>@lesmierz.edu.pl

np. wisniewski.lukasz@lesmierz.edu.pl

w celu zresetowania hasła proszę kontaktować się (np. przez mail kolegi) z nauczycielem informatyki lub wychowawcą