Zmiana rozkładu zajęć

W związku ze zmianami kadrowymi zmianie uległ tygodniowy rozkład zajęć. Plan po zmianach jest dostępny w zakładce Plan lekcji lub <<tutaj>>.

Kursywą zaznaczono zajęcia dodatkowe szkolne (koła, zajęcia wyrównawcze itp.). Kolorem niebieskim i literą P dodatkowe zajęcia projektowe. 

Zmiany obowiązują od 9-11-20198 roku.