Problemy z e-dziennikiem

Szanowni Państwo.

W związku z pracami związanymi z integracją systemów komputerowych prowadzoną przez firmę VULCAN niektórzy z Państwa  doświadczyli kłopotów z dostępem do dziennika lekcyjnego. Problemy te dotyczą również pracowników szkoły.

Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami firmy i mamy zapewnienia, że w ciągu najbliższych dni niedogodności związane z nieprawidłowym dzianiem systemu zostaną zlikwidowane.

                Jednocześnie informuje, że od poprzedniego roku szkolnego logowanie do systemów komputerowych – w tym dziennika lekcyjnego – obsługiwane jest przez Centralny Rejestr Użytkowników prowadzony przez Gminę. Skutkuje to delegowaniem niektórych uprawnień administracyjnych poza szkołę, a tym samym sprawia, że nie mam wpływu na sposób identyfikacji użytkowników w dzienniku lekcyjnym.

W związku z tym, nie ma już -zgodnej z prawem- możliwości przypisania do jednego konta rodzica kilku kont uczniów (szkoła nie ma prawa zbierać numerów PESEL rodziców).  Rozwiązaniem preferowanym, a jednocześnie zgodnym z prawem jest założenie oddzielnego konta (inny mail) dla każdego dziecka lub posługiwanie się podczas logowania innymi identyfikatorami.

Zdaje sobie sprawę z ułomności takiego rozwiązania, jednak nie mogę świadomie łamać prawa.

Jeśli zamieszczone samouczki na portalu nie wystarczą zapraszam do indywidualnych kontaktów.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły