mLegitymacja dla uczniów naszej szkoły

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie  pomiędzy naszą Szkołą, a Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej.

W porozumieniu tym strony podjęły decyzję oraz wyraziły wolę i gotowość podjęcia współpracy przedmiotem której  jest określenie zasad współpracy przy wydawaniu mLegitymacji szkolnej w celu umożliwienia uczniom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu korzystania z wiarygodnego, opcjonalnego i dodatkowego sposobu okazywania legitymacji szkolnej.

Dla uczniów naszej szkoły oznacza to możliwość otrzymania (poza tradycyjną legitymacją) wersji elektronicznej legitymacji w postaci certyfikowanej aplikacji na telefon komórkowy. Legitymacja okazana przez ucznia lub rodzica na telefonie jest równoważna z okazaniem wersji papierowej i jest honorowana przez wszystkie podmioty uprawnione do weryfikacji.

W związku z tym w najbliższym czasie wychowawcy klas będą prosili uczniów o przyniesienie (tylko do zeskanowania) zdjęć legitymacyjnych. Oczywiście wprowadzona technologia jest całkowicie bezpłatna dla uczniów.

Mam nadzieję, że trud podjęty przez pracowników szkoły w celu wprowadzenia nowych rozwiązań spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem.