Zajęcia w dniu 18.06.2019r.

Informujemy, że w dniu 18.06.2019 r. zajęcia lekcyjne i projektowe odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć (nie są skrócone). Odwozy zgodnie z harmonogramem.