„Bezpiecznie na wsi…” – konkurs plastyczny.

21 maja odbył się finał regionalny IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie plastyczne polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, ilustrującej hasło konkursowe. Spośród ponad 1700 prac komisja wyłoniła 15 laureatów. Wśród wyróżnionych znalazła się praca Zuzanny Retkowskiej uczennicy klasy IVb.