Wynik postępowania rekrutacyjnego

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2019/2020 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w naszej szkole.

Poniżej potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które  należy złożyć od 09.04.2019 do 12.04.2019 w godzinach 12.00 – 15.00.

Oświadczenie woli rodzica