Akcja protestacyjna pracowników oświaty.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną, również w Naszej Szkole, 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty.

Akcja prowadzona będzie do odwołania.

W miarę możliwości będę starał się zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów podczas strajku, jednak w chwili obecnej nie sposób oszacować, jakie będę miał w tym względzie możliwości.

Jednocześnie przypominam Państwu, iż dni 10-12 kwietnia oraz 15-17 kwietnia są dniami, w których zaplanowano egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. Dni te  są również dniami wolnymi  od zajęć dydaktycznych.

Ze względu na dynamikę wydarzeń, proszę Państwa o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej i w dzienniku lekcyjnym.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Tomasz Wojtkiewicz