Obiady w kwietniu

Wpłata na obiady

 w kwietniu wynosi 36 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 kwietnia

Na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

 

W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 osobiście lub po nr telefonu (42)718-05-92 wew. 13, telefonicznie lub sms pod nr 572-899-481

 

Prosimy o wpłatę całej sumy, potrącenia wynikające z nieobecności będą zwracane na podany przez Państwa nr konta.