Spotkanie z poezją krajów niemieckojęzycznych

 

Dnia 27 marca odbył się I Konkurs Poetycki „SPOTKANIE Z POEZJĄ KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH” zorganizowany z okazji trwających Dni Krajów Niemieckojęzycznych. Organizatorem były Szkoły Bernardyńskie w Łodzi. W konkursie wzięło udział 10 szkół z całego województwa. Cele tego konkursu to przede wszystkim: szerzenie wśród uczniów zainteresowania nauką języka niemieckiego; poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych, upowszechnianie poezji krajów niemieckojęzycznych wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie znajomości języka niemieckiego w zakresie poprawnej wymowy, rozwijanie i wspieranie zdolności recytatorskich uczniów, a także kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji tekstu literackiego. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie kl. IV-VI, uczniowie kl. VII-VIII oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Zuzanna Kasierska z klasy VIII oraz Natalia Czaplińska z klasy III gimnazjum. Jury doceniło wspaniałe występy naszych uczennic i przyznało następujące nagrody:

Zuzanna Kasierska – II miejsce (wiersz „Ich bin die Zeit”Jestem czasem,  Erich Kästner)

Natalia Czaplińska – III miejsce (wiersz „Fragen und Antworten”Pytania i odpowiedzi, Erich Fried)

Serdecznie gratuluję dziewczynom i dziękuję za ogromne przygotowanie oraz wspaniałe zaprezentowanie się.