Rajd „Dla Niepodległej”

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”. 

Józef Piłsudski

     

Takie hasło przyświecało wszystkim uczestnikom rajdu „Dla Niepodległej”, którzy w sposób aktywny uczcili 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Prawie 600 osób wyruszyło na 6 kilometrowy szlak pieszy z Plewnika Pierwszego do Starego Gostkowa, z czego 100 osób to reprezentanci naszej szkoły. W rajdzie, który odbył się 7 listopada, wzięli udział uczniowie z wielu szkół z terenu powiatów: łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego i kutnowskiego. Podczas rajdu odbył się konkurs wiedzy o Drodze Polski do Niepodległości, w którym I miejsce w starszej kategorii wiekowej zdobył Dominik Jankiewicz z klasy 7. Miejsce zakończenia rajdu nie było przypadkowe. Wędrówka zakończyła się w Starym Gostkowie przy pomniku, na którym widnieje napis:

„TU CZASU WIELKIEJ WOJNY DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1914 R STOCZYŁY BITWĘ  Z WOJSKIEM ROSYJSKIM ODDZIAŁY LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WALCZĄC O HONOR I WOLNOŚĆ OJCZYZNY”.

Im właśnie, poległym w walkach za Ojczyznę, oddaliśmy hołd właściwą postawą i śpiewając Mazurka Dąbrowskiego.

Projekt zwycięskiego znaczka rajdowego wykonała Jagoda Basiewicz z klasy 6.

Słowa uznania za piękną patriotyczną postawę dla wszystkich uczniów i podziękowania dla opiekunów.