Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. W tym wyjątkowym dniu podkreślamy znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Poprzez organizowanie tego dnia po raz kolejny pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam  wzajemnie się zrozumieć,  przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić. W każdej klasie odbyły się lekcje okolicznościowe o tematyce poświęconej historii tego święta w Europie prowadzone przez uczniów klasy VIII. Oprócz języków: niemieckiego i angielskiego, których nasi uczniowie uczą się obowiązkowo w szkole, pojawiły się też elementy języka włoskiego, francuskiego i rosyjskiego, a nawet … japońskiego w formie łamańców językowych, krzyżówek i rebusów.

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za zaangażowanie, świetną zabawę, aktywność na lekcjach oraz dekoracje, a uczniom klasy VIII za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo ciekawych lekcji dla młodszych kolegów.

                                                                                                             K. Kołodziejczak

                                                                                                             K. Modlińska