XLIII Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą”

Dnia 9 września br. odbył się XLIII Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” zorganizowany przez łęczycki oddział PTTK. Celem rajdu było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki II wojny światowej i uczczenie pamięci żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. podczas Bitwy nad Bzurą. Rajd rozpoczął się na cmentarzu parafialnym w Solcy Wielkiej, gdzie przy pomniku ofiar II wojny światowej wszyscy zgromadzeni minutą ciszy oddali hołd poległym i zamordowanym w obozach koncentracyjnych. Wysłuchali także krótkiej prelekcji o I fazie Bitwy nad Bzurą. Następnie turyści dotarli do Łęczycy, gdzie na cmentarzu komunalnym odbył się apel poległych oraz salwa honorowa. Na koniec wszyscy złożyli kwiaty i zapalili znicze na kwaterach żołnierzy poległych podczas walk wrześniowych.