NIEPODLEGŁA OCZAMI UCZNIÓW

Tuż przed uroczystościami majowymi uczniowie naszej szkoły z klasy III GIM i VII SP przedstawili wyjątkowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez p. Marię Graczyk i p. Jolantę Kuropatwę we współpracy z p. Elżbietą Okonkowską, z którym 23 lutego br. podczas XXI Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Ozorków zdobyli drugie miejsce. Przedstawienie miało na celu pobudzić w odbiorcach uczucia patriotyczne na najbliższe święta narodowe i zwiększyć ich świadomość ojczystej historii. Występ został słusznie nagrodzony owacjami na stojąco.