Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klasy pierwszej

12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania uczniów klasy pierwszej. 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie przez dyrektora na uczniów szkoły. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich i wokalnych. Z przejęciem deklamowali wiersze, śpiewali piosenki, które wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców, dziadków, bliskich. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły  Pan Tomasz Wojtkiewicz. Nie obyło się także bez pamiątkowych dyplomów i upominków dla dzielnych pierwszaków.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy VIII przygotowali krótkie przedstawienie pt. „Jabłko zostało zjedzone”. Aranżacja pokazu miała ludowy charakter nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości. Na zakończenie uroczystości nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali skromny, aczkolwiek bardzo zdrowy upominek: jabłko – symbol wiedzy, mądrości i zdrowia. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.