Zajęcia na lodowisku

 

 

 

 

 

W miesiącach styczeń-luty 2018 r. (zamiast pływania) wprowadzono w naszej szkole w ramach lekcji wychowania fizycznego nową dyscyplinę ze sportów zimowych – łyżwiarstwo.
Uczniowie naszej szkoły korzystali z lodowiska w Ozorkowie, gdzie odbywała się nauka jazdy na łyżwach i doskonalenie swoich wcześniej nabytych umiejętności łyżwiarskich.
Cała społeczność szkolna począwszy od klasy II szkoły podstawowej po klasy III gimnazjum uczestniczyła w nowej formie ruchu na świeżym powietrzu. Zajęcia rekreacyjne cieszyły się dużą frekwencją w każdej klasie. Lekcje odbywały się przy muzyce i w przyjemnej atmosferze. Dodatkową zaletą tej aktywności ruchowej było hartowanie ciała zimą, w różnych warunkach atmosferycznych i korzyści płynące z dotlenienia organizmu na świeżym powietrzu.

Na szczególną uwagę zasługuje aspekt wychowawczy – pomoc innym (młodszym, słabszym, o mniejszych umiejętnościach). Uczniowie spontanicznie, z własnej woli pomagali sobie wzajemnie podtrzymując się, trzymając się za ręce, podnosząc się z lodu. Miło było patrzeć na wspólną zabawę i wzajemną pomoc.

Ze sportowym pozdrowieniem