Zamówienia publiczne

21 lutego 2018

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŚMIERZU 2018.


12 lutego 2018

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA

 DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚMIERZU 2018

 

Zaproszenie

SIWZ

Załączniki 1-4 do SIWZ (PDF)

Załączniki 1-4 do SIWZ (DOCX)