Ekologia cały rok

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest w naszej szkole program edukacji ekologicznej pod hasłem „Ochrona powietrza jest dzisiaj konieczna”. W ramach tego programu odbędą się liczne wycieczki edukacyjne, zajęcia o tematyce ekologicznej, konkursy i inne działania, w których wezmą udział wszyscy uczniowie. Celem podejmowanych działań jest wzrost świadomości ekologicznej oraz poziomu wiedzy uczniów. Realizacja wszystkich zadań jest możliwa dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W wyniku zmagań w konkursie „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” szkoła otrzymała na ten cel kwotę 20.000 zł.