Organizacja nauczania od 18 stycznia 2021r.

Informujemy, że od poniedziałku, tj. 18 stycznia, klasy 1-3 uczęszczają na zajęcia do szkoły. Klasy 4-8 kontynuują naukę zdalną według planu lekcyjnego.

Obiady dla dzieci z klas 1-3 będą wydawane codziennie.

Świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym czynna będzie od godziny 7.00 do 15.00. Dzieci z Leśmierza przychodzą do szkoły nie prędzej niż na godzinę 7.45.

Rozkład autobusu podany w załączeniu z uwzględnieniem odwozu po projekcie szkolnym.

Godziny pracy pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza oraz świetlicy znajdują się na stronie szkoły w planach i harmonogramach oraz zostaną wywieszone w szkole na tablicy przy wejściu.

Rozkład jazdy dla klas 1-3 od 18 stycznia