„Pandemia przemocy”

     Epidemia COVID-19 towarzyszy nam już  osiem miesięcy. Z niepokojem obserwujemy , jak każdego dnia wzrasta  liczba zachorowań. Jednak konsekwencją epidemii są nie tylko zakażeni , ale także wzmożona przemoc wobec dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Pandemia przemocy”, której celem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i zachęcenie do reagowania w sytuacji ich krzywdzenia.  Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę dbania o najmłodszych.

    Zakrywaj usta! Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc!

   Myj ręce! Ale nie umywaj ich od odpowiedzialności, gdy jesteś świadkiem przemocy!

   Zachowaj dystans! Ale bądź blisko, kiedy ktoś Cię potrzebuje!

  Chroń starszych! Ale nie ignoruj przemocy wobec najmłodszych

   Dwuznaczność haseł kampanii, jak i jej nazwa są zabiegiem celowym. Pandemia występuje, gdy pojawia się nowy wirus, który rozprzestrzenia się. Jednak przestrzegając odpowiednich zasad higieny, w znacznym stopniu można ograniczyć lub zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.  Podobnie jest z przemocą, która eskaluje i nie zatrzymana przybiera na sile. Sprawcy przemocy zaś , chcąc pozostać bezkarni, działają podstępnie i po cichu – jak wirus. Przemocy można zapobiec, reagując na nią.

   Epidemia i konieczność zakładania maseczek nie mogą nas paraliżować. Możemy utrzymywać dystans, ale nie dystansujmy się od przemocy, o której możemy wiedzieć. Dlatego reagujmy , jak coś niepokojącego dzieje się za ścianą , patrzmy na swoje otoczenie, sprawdzajmy i zgłaszajmy niepokojące  sygnały. Najważniejszym i podstawowym krokiem jest zauważenie problemu. Czasami nasza reakcja może być jedyną szansą dla dziecka na otrzymanie pomocy.