„Wiem sam”

    „Wiem sam” to tytuł innowacji z języka niemieckiego w klasie 6a i 6b, której autorem jest p. Agnieszka Wrześkiewicz. Jej głównym założeniem jest kształtowanie samodzielności w nauce języków obcych. W roku szkolnym 2020/2021 na lekcjach języka niemieckiego w tych klasach położony będzie nacisk na poznawanie różnorodnych metod i strategii uczenia się języków. Dzięki temu  uczniowie będą rozwijali umiejętność samodzielnego uczenia się języków obcych przez całe życie.

Na początku roku szkolnego uczniowie dyskutowali o pojęciu samodzielności w nauce. Bardzo ważne są tu 3 fazy:

-faza planowania, dlatego na początku każdego rozdziału tworzymy harmonogram treści do opanowania w postaci tabelki w zeszycie, podzielonej na słownictwo, gramatykę i komunikację

– faza monitorowania postępów polega na tym, że w każdej chwili możemy sprawdzić jakie treści zostały już opanowane, a jakie nas jeszcze czekają

– faza oceniania, czyli odpowiedź na pytania, czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele. W tej fazie na koniec rozdziału uczniowie zaznaczają w tabeli w rubryce „samoocena”, które treści opanowali.

Z pojęciem samodzielności bezpośrednio związane jest zagadnienie przejmowania odpowiedzialności za własną naukę przez uczniów, budowanie motywacji wewnętrznej oraz przejęcie kontroli nad własną nauką. Pomocne w tym procesie jest poznanie metod i strategii uczenia się języków obcych. W ciągu roku szkolnego będziemy stosować różne sposoby uczenia się języków obcych, aby dać uczniowi możliwość wyboru metod i form najskuteczniejszych dla niego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu i w październiku, wykorzystując piękną pogodę, wiele lekcji realizowaliśmy w parku. Wypróbowaliśmy w tym czasie różne metody nauki słówek, m.in. fiszki obrazkowe i różne sposoby ich wykorzystania, skojarzenia, bingo wyrazowe, tworzenie krzyżówek, wykreślanki, memory, rozsypanki wyrazowe, porządkowanie słówek według rodzajników lub znaczeń.

Jedną z ulubionych przez uczniów form pracy jest praca w grupach, która uczy współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych, planowania, organizowania pracy czy też samokontroli. W realizacji zadań grupowych bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z Internetu w telefonie komórkowym. Zapewnia on mobilny dostęp do informacji, np. o krajach niemieckojęzycznych, ale również dostęp do słowników internetowych, z których uczymy się korzystać na lekcji.

Formą nauki przez zabawę są też animacje językowe, np. kalambury, ZIP ZAP, Wie geht’s? czy Żywe Memory.

Komunikację w języku obcym można ćwiczyć, przygotowując w klasie autentyczne sytuacje. Niektórzy uczniowie przygotowali dialogi u lekarza w najdrobniejszych szczegółach, ćwicząc przy okazji pełne wypowiedzi w języku obcym oraz ich prawidłową wymowę. Uczniowie wiedzą, że takie metody nauki to nie tylko dobra zabawa, ale również skuteczny sposób na zapamiętywanie.  

Tekst przygotowała: Agnieszka Wrześkiewicz