Nauczanie zdalne – ważne informacje!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3 i tym samym wszystkie klasy (1-8) do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. O formach i sposobie nauki zdalnej w klasach 1-3 poinformują wychowawcy klas.

Szkoła zapewni  również funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Fakt ten prosimy zgłosić do sekretariatu szkoły.