Potrzebna pomoc!

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Pana Wojtka Olczaka.

Pan Olczak uległ poważnemu wypadkowi, wskutek którego stracił prawą rękę. Nieszczęście jakie spotkało Pana Wojtka uniemożliwia mu funkcjonowanie i wykonywanie prostych codziennych czynności.

Pan Wojtek jest rodzicem dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły. Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą pomocy.

Wpłaty można dokonać na numer konta:

56 1750 1312 6888 1619 1177 1074

Dodatkowo w naszej szkole od dnia 12.10 do dnia 31.12 będą postawione puszki, które znajdować się będą u wychowawców klas, do których będzie można wrzucić pieniądze.

Pieniądze po zbiórce będą przekazane Państwu Olczakom.

Dziękujemy z góry za okazaną pomoc.

                                                                                                            Rada Rodziców