Rada Rodziców 2020/2021

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 8 października 2020r. wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Małgorzata Świątczak

Z-ca – p. Bogusława Wiktorska

Skarbnik i Sekretarz – p. Joanna Wróbel

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 r. wynosi 40 zł na dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł a na każde kolejne 10 zł mniej.

Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza z dopiskiem Rada Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców: 33 8786 0001 0000 2381 2000 0001

Z góry dziękujemy za dokonanie wpłat.

                                                                                                                   Rada Rodziców