Edukacja wczesnoszkolna

Dzień dobry.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza.

Zapiszcie temat w zeszycie: Kiedy swieci słońce.

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi w Podręczniku str.102-103.

Wykonajcie w Kartach ćwiczeń:

-edukacja przyrodnicza: ćw.2,3 s.93

-edukacja polonistyczna: ćw.5 s.94

-ćw.1 s.93, ćw.4 s.94 -dla chętnych.

Filmik do zajęć:https://www.youtube.com/watch?v=WQTS-tGvMls

Edukacja matematyczna. 

Zapiszcie temat w zeszycie: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności.
Zapoznajcie się z informacjami zawartymi w Podręczniku str.92-93.

Wykonajcie w Kartach ćwiczeń: ćw.1 s.82.

Ćw.2 s.82 dla chętnych.
Filmik do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=MntcbRtI8SI

Wychowanie fizyczne. 

Dzisiaj do wykonania ćwiczenia z balonem. Wykonajcie ćwiczenia zgodnie z poleceniami zawartymi w filmiku. Pamiętajcie o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń.

Filmik do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=ugCGUcemoZI

Proszę o przesłanie: ćw.3 s.93, ćw.5 s.94,ćw.1 s.82.

A to ciekawe!!!

Dla chętnych!

Laurka dla Taty.

Kilka przykładów życzeń dla Taty.

Miłego dnia 

Karolina Kacprzak