język niemiecki 2

Dzień dobry!

Thema: Budowanie zdań. 

Zdanie proste w języku niemieckim jest uporządkowane, np.

Ich gehe ins Kino. (Ja idę do kina) 

Na 1. miejscu stoi podmiot (osoba), na 2. miejscu stoi orzeczenie (czasownik) oraz na 3. miejscu dopełnienie. 

Osoby chętne mogą rozwiązać dwie karty pracy.

http://wp.lesmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-2-zdania-a.jpg

http://wp.lesmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-2-zdania-a.jpg

Pozdrawiam