wiedza o społeczeństwie 8

Temat lekcji: Problemy współczesnego świata.
Powtarzamy i utrwalamy wiadomości.

Jeden z problemów ale też szansa – globalizacja.

https://epodreczniki.pl/a/film/D1GNhCBxB

Przypominam o przesłaniu pracy o państwach Trzeciego Świata.Dziś mija termin oddania.